چهارمین کارگاه تخصصی 8 ساعته کشف شور و اشتیاق درونی – اسفند 99

اولین کارگاه جانبی دستورنامه سولو در بهمن ۹۹ با موضوع کشف شور و اشتیاق درونی با راهبری دکتر بهنود الله‌وردی برگزار می‌شود.

ادامه خواندن چهارمین کارگاه تخصصی 8 ساعته کشف شور و اشتیاق درونی – اسفند 99

افراد تاثیرگذار در زندگی خود را چگونه بشناسم؟

اگر در مسیر پرسونال برندینگ گام برمی‌دارید یا برنامه‌ای برای موفقیت دارید ضروری است که افراد تاثیرگذار در زندگی خود را بشناسید.

ادامه خواندن افراد تاثیرگذار در زندگی خود را چگونه بشناسم؟

چگونه ویژگی مثبت خود را به دیگران معرفی کنم؟

چگونه ویژگی مثبت خود را معرفی می‌کنید که نه ادعای گزاف باشد نه فروتنی بیجا؟ اگر روی برند شخصی خود کار می‌کنید این موارد را رعایت کنید.

ادامه خواندن چگونه ویژگی مثبت خود را به دیگران معرفی کنم؟