جنبه‌ کارکردی عاطفی روحی برند شخصی

پرداختن به جنبه کارکردی و عاطفی و معنوی مولفه‌های تشکیل‌دهنده برند شخصی، کمک می‌کند به توصیف دقیقی از خود برسید و راهکاری موثر اتخاذ کنید.

ادامه خواندنجنبه‌ کارکردی عاطفی روحی برند شخصی

کاربرد ماتریس آیزنهاور یا ماتریس استیفن کاوی

برای استفاده از ماتریس آیزنهاور یا ماتریس استیفن کاوی در پرسونال برندینگ و برنامه‌ریزی برای برند شخصی خود این موارد را حتما در نظر بگیرید.

ادامه خواندنکاربرد ماتریس آیزنهاور یا ماتریس استیفن کاوی

ارائه برند شخصی: چهارمین گام از فرایند پرسونال برندینگ

برای ارائه برند شخصی خود لازم است ابتدا برند شخصی خود را بشناسید، سپس آن را توسعه دهید و قبل از ارائه، برند ایدئال خود را طراحی کرده باشید.

ادامه خواندنارائه برند شخصی: چهارمین گام از فرایند پرسونال برندینگ

فلسفه پرسونال برندینگ: هستی‌شناسی معرفت‌شناسی روش‌شناسی

فلسفه پرسونال برندینگ مثل هر پیده فلسفی دیگری در سه لایه قابل بررسی است: هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی.

ادامه خواندنفلسفه پرسونال برندینگ: هستی‌شناسی معرفت‌شناسی روش‌شناسی