کجا، کی و چگونه ویژگی منفی خود را بیان کنم؟

به عنوان یک پرسونال برند و یک فرد حرفه‌ای گاهی مجبورید درباره ویژگی منفی خود صحبت کنید. با ۳ تکنیک برای این منظور آشنا شوید.

ادامه خواندنکجا، کی و چگونه ویژگی منفی خود را بیان کنم؟

افراد تاثیرگذار در زندگی خود را چگونه بشناسم؟

اگر در مسیر پرسونال برندینگ گام برمی‌دارید یا برنامه‌ای برای موفقیت دارید ضروری است که افراد تاثیرگذار در زندگی خود را بشناسید.

ادامه خواندنافراد تاثیرگذار در زندگی خود را چگونه بشناسم؟

چگونه ویژگی مثبت خود را به دیگران معرفی کنم؟

چگونه ویژگی مثبت خود را معرفی می‌کنید که نه ادعای گزاف باشد نه فروتنی بیجا؟ اگر روی برند شخصی خود کار می‌کنید این موارد را رعایت کنید.

ادامه خواندنچگونه ویژگی مثبت خود را به دیگران معرفی کنم؟