شش مولفه در طراحی و دیزاین برند شخصی

دیزاین برند شخصی خود را با در نظر گرفتن این شش مولفه انجام دهید. اما قبل از آن در نظر بگیرید که این سومین گام از فرایند پرسونال برندینگ است.

ادامه خواندنشش مولفه در طراحی و دیزاین برند شخصی

فلسفه پرسونال برندینگ: هستی‌شناسی معرفت‌شناسی روش‌شناسی

فلسفه پرسونال برندینگ مثل هر پیده فلسفی دیگری در سه لایه قابل بررسی است: هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی.

ادامه خواندنفلسفه پرسونال برندینگ: هستی‌شناسی معرفت‌شناسی روش‌شناسی

چگونه بیان کنم در چه کاری استعداد دارم؟

اگر برای استخدام یا مصاحبه یا برنامه‌ریزی شبکه‌های اجتماعی خود می‌خواهید بیان کنید در چه کاری استعداد دارید، این سه گام را پیش بگیرید.

ادامه خواندنچگونه بیان کنم در چه کاری استعداد دارم؟

چگونه بیان کنم چه چیزی به من انگیزه می‌دهد؟

شما یک آدم موفق هستید. حالا در شبکه‌های اجتماعی، فعالیت‌های شما دیده می‌شود. کارفرما، مسئول استخدام، شاگردان، کارمندان، دوستان و هواداران می‌خواهند با مدل ذهنی شما آشناتر شوند. دوست دارند بدانند چه چیزی باعث می‌شود هر روز یک گام به ایدئال خود نزدیک شوید.

ادامه خواندنچگونه بیان کنم چه چیزی به من انگیزه می‌دهد؟