کارگاه تخصصی پرورش مربی پرسونال برندینگ با تایید درجه ۲

کارگاه تخصصی پرورش مربی پرسونال برندینگ برای کسب تاییدیه درجه ۲ مربی برندینگ شخصی با متدولوژی سولو با راهبری دکتر بهنود الله وردی نیک.

ادامه خواندن کارگاه تخصصی پرورش مربی پرسونال برندینگ با تایید درجه ۲

چهارمین کارگاه تخصصی 8 ساعته کشف شور و اشتیاق درونی – اسفند 99

اولین کارگاه جانبی دستورنامه سولو در بهمن ۹۹ با موضوع کشف شور و اشتیاق درونی با راهبری دکتر بهنود الله‌وردی برگزار می‌شود.

ادامه خواندن چهارمین کارگاه تخصصی 8 ساعته کشف شور و اشتیاق درونی – اسفند 99