فلسفه پرسونال برندینگ: هستی‌شناسی معرفت‌شناسی روش‌شناسی

فرایند بازآفرینی برند شخصی در چهار گام انجام می‌شود:

اما همین چهار گام و کل فرایند، در سه لایه فلسفی مختلف، قابل بررسی، توصیف و تحلیل هستند:

  • هستی‌شناسی یا Ontology
  • معرفت‌شناسی یا Epistemology
  • روش‌شناسی یا Methodology
سه لایه فلسفه پرسونال برندینگ

به‌ویژه اگر در رشته‌های علوم انسانی یا هنر تحصیل کرده باشید یا در مقاطع دکترای برخی رشته‌های فنی پژوهش کیفی انجام داده باشید، قاعدتا با این لایه‌های فلسفی پژوهش آشنایی دارید. در این نوشته می‌توانید ارتباط این لایه‌های فلسفی را با پرسونال برندینگ مطالعه کنید.

لایه‌های فلسفه پرسونال برندینگ

هستی‌شناسی یا Ontology

در لایه هستی‌شناسی پرسونال برندینگ، با این مسئله مواجه می‌شوید که چه مسائل و پدیده‌هایی در رابطه با برندینگ شخصی شما وجود دارد و اساسا جهان پیرامون شما از چه مولفه‌هایی تشکیل شده که بر برند شخصی شما تاثیر گذارند.

در گام یا فاز اول بازآفرینی برند شخصی یعنی «کشف»،‌ مهمترین کاری که باید بکنید این است که چیزی را از قلم نیندازید. تمام تمرینات، آزمون‌ها، پرسشنامه‌ها، بازی‌ها و فعالیت‌های تخصصی که در دستورنامه سولو در فاز کشف ارائه شده‌اند، نهایتا با این هدف طراحی و تدوین شده‌اند که شما بتوانید ابتدا با سطح گسترده‌ای از وجوه مختلف خود مواجه شوید، سپس در هر وجه به عمق بروید و جنبه‌هایی از خود را کشف کنید که شاید کمتر بهشان اهمیت می‌دادید.

معرفت‌شناسی یا Epistemology

معرفت‌شناسی یا شناخت‌شناسی یعنی مطالعه اینکه چه چیزهایی را چگونه می‌توان شناخت.

برای مثال در پرسونال برندینگ، جنبه‌های شخصیتی و روان‌شناختی خود را می‌توانید تا حدودی از طریق آزمون‌های شناختی بشناسید. اما با توجه به شبه‌علم بودن این علوم در بسیاری از جنبه‌ها، علومی مثل شخصیت‌شناسی و روان‌شناسی در پارادایم اثبات‌گرایی یا Positivism جای ندارند. یعنی واضحات علوم فیزیک و ریاضی در مطالعه رفتار انسان، فعلا با سطح فعلی دانش بشر، بی‌معنی است و محلی از اعراب ندارد!

از سوی دیگر برخی جنبه‌های برند شخصی شما – مثلا اینکه چه مهارت‌هایی دارید و هرکدام در چه‌زمینه‌هایی می‌توانند به شما برای رسیدن به اهدافتان کمک کنند و چطور می‌توانید آن‌ها را توسعه دهید – با دقت زیادی قابل اندازه‌گیری هستند.

ابزارهایی که در دستورنامه سولو در اختیارتان قرار گرفته، به شما کمک می‌کنند تشخیص بدهید که کدام داده‌ها در مورد شما پایدارند، کدام داده‌ها متغیر هستند، کدام محوری هستند و کدام وابسته. به این ترتیب می‌توانید در فازهای مختلف واقع‌بینانه و بر اساس روش‌شناسی علمی برای رسیدن به برند شخصی ایدئال خود برنامه‌ریزی کنید.

روش‌شناسی یا Methodology

سوال: آیا مثلا در فاز کشف، فقط در لایه هستی‌شناسی فلسفه پرسونال برندینگ خواهیم چرخید و وارد متدولوژی نمی‌شویم؟

پاسخ: به محض اینکه وارد فرایند پرسونال برندینگ سولو می‌شویم، در تمام جنبه‌ها با یک متدولوژی ۳۶۰درجه سروکار داریم. به این ترتیب نه‌تنها برای فاز کشف، روش‌هایی را برای کشف جنبه‌های مختلف برند شخصی خود یا می‌گیریم، بلکه در سایر فازها نیز همواره با ابزارها و متدهای اختصاصی سروکار خواهیم داشت.

این ابزارها و روش‌ها در فاز کشف، در درجه اول باعث می‌شوند ما با جنبه‌های هستی‌شناسانه برند شخصی خود آشنا شویم.

اما در فازهای توسعه و دیزاین و ارائه، جنبه‌های معرفت‌شناسانه این متدولوژی شدت بیشتری پیدا می‌کنند. چرا که مثلا در فاز ارائه نمی‌توانید بدون شناخت سازوکارهای شبکه‌های اجتماعی، ردپای دیجیتال مطلوب خود را به‌جای بگذارید.

نهایتا کل این دستورنامه، یک متدولوژی است برای اینکه بتوانید برند شخصی موجود خود را به ایدئالتان نزدیک کنید.


جمع‌بندی

فلسفه پرسونال برندینگ مثل هر فلسفه دیگری دارای لایه‌های سه‌گانه‌ای است که از هستی و چیستی برند شخصی آغاز می‌شود و به روش‌هایی برای اجرا و عینیت و تحقق آن «هستی» می‌انجامد. دستورنامه سولو شما را به صورت علمی در این سه لایه هدایت می‌کند.

سینا افشاری نیا

مدیر تحقیق و توسعه گروه بانیک