چهارمین کارگاه تخصصی 8 ساعته کشف شور و اشتیاق درونی – اسفند 99

  • Post last modified:1400-04-05

اولین کارگاه جانبی دستورنامه سولو در بهمن ۹۹ با موضوع کشف شور و اشتیاق درونی با راهبری دکتر بهنود الله‌وردی برگزار می‌شود.

ادامه خواندنچهارمین کارگاه تخصصی 8 ساعته کشف شور و اشتیاق درونی – اسفند 99