سه راهکار برای اعتبارسنجی یافته‌ها درباره برند شخصی خود

  • Post last modified:1400-08-30

در کشف ویژگی‌های برند شخصی خود، از دو سو باید به کشف و استخراج بپردازید. ۱- اینکه خودتان درباره برند شخصی خودتان چه می‌دانید و می‌خواهید، ۲- اینکه دیگران چه نقطه قوت مهم و اساسی در شما می بینند؟برای اعتبارسنجی یافته‌های هر سو، می‌توانید از سوی دیگر کمک بگیرید. مثلا اگر جمعیتی که برای گرفتن بازخورد در نظر گرفتید، به بخش‌های محدودی…

ادامه خواندنسه راهکار برای اعتبارسنجی یافته‌ها درباره برند شخصی خود

اهمیت مهارت بالفعل و مهارت بالقوه در برندینگ شخصی

  • Post last modified:1400-05-18

هر مهارت بالقوه و هر مهارت بالفعل که از شما به عنوان یک پرسونال برند شناسایی می‌شود، مستقیما بر جایگاه شما در نزد مخاطبان و رقبا موثر است.

ادامه خواندناهمیت مهارت بالفعل و مهارت بالقوه در برندینگ شخصی

چگونه نقاط قوت خود را کشف کنم؟

  • Post last modified:1400-05-18

کشف نقاط قوت یک برند شخصی فرق چندانی با کشف نقاط قوت یک برند ندارد، جز در یک مورد اساسی: برندها تصمیم‌گیرندگان متعدد دارند و معمولا مالکیتشان چندپاره است، اما مالک برند شخصی شما خودتان هستید و نهایتا به تنهایی باید تصمیم بگیرید کدام ویژگی‌های شما می‌توانند برایتان حکم نقطه قوت را داشته باشند. فلسفه برند شخصی شما تعیین می‌کند که چگونه…

ادامه خواندنچگونه نقاط قوت خود را کشف کنم؟