سه راهکار برای اعتبارسنجی یافته‌ها درباره برند شخصی خود

  • Post comments:0 دیدگاه

در کشف ویژگی‌های برند شخصی خود، از دو سو باید به کشف و استخراج بپردازید. ۱- اینکه خودتان درباره برند شخصی خودتان چه می‌دانید و می‌خواهید، ۲- اینکه دیگران چه نقطه قوت مهم و اساسی در شما می بینند؟برای اعتبارسنجی یافته‌های هر سو، می‌توانید از سوی دیگر کمک بگیرید. مثلا اگر جمعیتی که برای گرفتن بازخورد در نظر گرفتید، به بخش‌های محدودی…

ادامه خواندنسه راهکار برای اعتبارسنجی یافته‌ها درباره برند شخصی خود

تمرین‌هایی برای کشف ناشایستگی‌ها و نقاط ضعف خود

  • Post comments:0 دیدگاه

برای رسیدن به چشم‌انداز برند شخصی خود باید موانع را از پیش رو بردارید. با این تمرین‌ها می‌توانید نقاط ضعف خود را شناسایی کنید.

ادامه خواندنتمرین‌هایی برای کشف ناشایستگی‌ها و نقاط ضعف خود

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد