چگونه نقاط قوت خود را کشف کنم؟

  • Post last modified:1400-05-18

کشف نقاط قوت یک برند شخصی فرق چندانی با کشف نقاط قوت یک برند ندارد، جز در یک مورد اساسی: برندها تصمیم‌گیرندگان متعدد دارند و معمولا مالکیتشان چندپاره است، اما مالک برند شخصی شما خودتان هستید و نهایتا به تنهایی باید تصمیم بگیرید کدام ویژگی‌های شما می‌توانند برایتان حکم نقطه قوت را داشته باشند. فلسفه برند شخصی شما تعیین می‌کند که چگونه…

ادامه خواندنچگونه نقاط قوت خود را کشف کنم؟

اهمیت تداعی مفاهیم در تدوین هویت مفهومی برند شخصی

  • Post last modified:1400-05-18

اهمیت تداعی مفاهیم در پرسونال برندینگ زمانی مشخص می‌شود که بدانیم با این مفاهیم باید چه‌کار کنیم و چگونه برنامه برندینگ شخصی تدوین کنیم.

ادامه خواندناهمیت تداعی مفاهیم در تدوین هویت مفهومی برند شخصی