چگونه بیان کنم چه چیزی به من انگیزه می‌دهد؟

  • Post last modified:1400-03-31

شما یک آدم موفق هستید. حالا در شبکه‌های اجتماعی، فعالیت‌های شما دیده می‌شود. کارفرما، مسئول استخدام، شاگردان، کارمندان، دوستان و هواداران می‌خواهند با مدل ذهنی شما آشناتر شوند. دوست دارند بدانند چه چیزی باعث می‌شود هر روز یک گام به ایدئال خود نزدیک شوید.

ادامه خواندنچگونه بیان کنم چه چیزی به من انگیزه می‌دهد؟