شناخت برند شخصی در سه بعد

فاز کشف و شناخت برند شخصی در متدولوژی ۳۶۰‌درجه پرسونال برندینگ سولو، نخستین فاز از فازهای چهارگانه کشف، توسعه، طراحی و ارائه برند شخصی است و به ترتیبی دیگر، دومین فاز است.

در این فاز تلاش می‌کنید با استفاده از ابزارهایی که در اختیارتان قرار می‌گیرد و تمرین‌های اختصاصی که با یک روش علمی مرتب شده‌اند، به کشف ابعاد مختلف برند شخصی خود بپردازید که شاید قبلا کمتر بهشان توجه می‌کردید و یا کمترین به اهمیتشان در رسیدن به اهدافتان پی برده بودید.

فاز کشف در ۳ محور تنظیم شده است:

  • محور X یا کشف سطحی
  • محور Y یا کشف عمیق
  • محور Z یا کشف محیط

مهمترین چیزی که از سه بعدی بودن این تقسیم‌بندی باید درک کنید این است که باید برای شناخت برند شخصی خود در تمام جنبه‌های درونی و بیرونی (محیطی) وقت بگذارید.

۳ بُعد فاز کشف و شناخت برند شخصی

کشف سطحی

تمریناتی که در کشف سطحی ارائه شده‌اند، به موضوعات سطحی نمی‌پردازند، بلکه چون در شروع فرایند پرسونال برندینگ سولو هستید، توصیه شده به صورت سطحی یک‌بار به برخی موضوعات و مفاهیم توجه کنید تا در ابعاد دیگر، بعدا بتوانید اطلاعات خود را کامل کنید.

برای مثال بیانیه ماموریت و بیانیه چشم‌انداز و بیانیه ارزش که در کشف سطحی شروع به نوشتنشان می‌کنید، سرفصل‌های بسیار عمیقی هستند که برای تکمیلشان به شناخت دقیق از خود نیاز دارید. همچنین برخی پرسشنامه‌هایی که در این بخش طرح شده‌اند، بعضا یک نگرش فلسفی به پرسونال برندینگ را مطالبه می‌کنند. اما در کشف سطحی مطرح شده‌اند تا بدانید به مرور زمان، لازم است در برخی جنبه‌ها نگرش خود را تغییر دهید و با استفاده از ابزارهایی که در ادامه فرایند در اختیارتان قرار خواهد گرفت، باید برگردید این بیانیه‌ها را بازنویسی کنید و به پرسشنامه‌ها پاسخ‌های واقعی‌تر و مناسب‌تر بدهید.

در کشف سطحی، یک‌سری رفت‌وبرگشت‌های سطحی به محیط نیز گنجانده شده است؛ به این ترتیب که برخی از داده‌ها را باید با کمک دیگران استخراج کنید تا بتوانید فاصله بین آنچه خودتان درباره خودتان می‌پندارید یا می‌دانید را با آنچه دیگران درباره شما می‌پندارند یا می‌دانند، کشف کنید.

کشف عمیق

در کشف عمیق، تا حدی باید فیلسوف‌مآب شوید. تمرین‌های این بخش با زمانبندی‌های طولانی‌تری طراحی شده‌اند تا بتوانید اصطلاحا روی مسئله بخوابید. زمان طولانی باعث می‌شود ضمیر ناخودآگاه شما درباره سوالات طرح شده فکر کند.

برای کمک به این منظور، ابزارهای راهنمایی نیز در اختیار شما قرار می‌گیرد تا بتوانید مهمترین موارد موثر بر برند شخصی خود را از موارد فرعی جدا کنید.

نهایتا در کشف عمیق، باید از بین چراهای متعددی که پاسخ می‌دهید، به وجه اشتراک همه‌شان برسید. خروجی این بخش، در بازنویسی بخش‌هایی از کشف سطحی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

همچنین انتظار می‌رود یک سطح اتکای محکم را در کشف عمیق ایجاد کنید تا در فاز توسعه بتوانید پایه‌های برند شخصی خود را روی آن قرار بدهید.

کشف محیط

شناخت و دسته‌بندی اولیه مخاطبان و رقبا و فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی در کشف محیط اتفاق می‌افتد.

اما مهمترین دستاورد شما در این فاز، باید کسب یک دانش واقعی از وضعیت شما در چرخ زندگی باشد. چرخ زندگی در سولو فراتر از یک آزمون خود اظهاری و امتیازدهی سطحی به شما کمک می‌کند. یعنی قرار نیست شما فقط وضعیت فعلی خود را شناسایی کنید یا صرفا بدانید که میزان رضایت شما در هر یک از وجوه هشت‌گانه چرخ زندگی چگونه است، بلکه نهایتا قرار است بتوانید با دانش کسب شده در فاز کشف به راهکارهایی در فازهای توسعه و طراحی برسید.

هر اقدام شما در آینده بر روابط شما تاثیر خواهد گذاشت. پس باید به یاد داشته باشید که در فاز ارائه، شما با محیط سروکار خواهید داشت و لازم است قبلا محیط خود را با دقت شناسایی کرده باشید.


جمع‌بندی

نهایتا خروجی قابل انتظار از این فاز، دانش است. یعنی داده‌هایی که از آزمون‌ها و بازی‌ها و تمرینات و پرسشنامه‌ها به‌دست می‌آورید، از طریق جداول و نمودارها به اطلاعات تبدیل می‌شوند و شما با پردازش آن‌ها در مراحل مختلف، به دانشی از ابعاد مختلف برند شخصی خود پی می‌برید که خوراک فاز توسعه – یعنی فاز بعدی – خواهند بود.


دیدگاهتان را بنویسید