چگونه نقاط قوت خود را کشف کنم؟

کشف نقاط قوت یک برند شخصی فرق چندانی با کشف نقاط قوت یک برند ندارد، جز در یک مورد اساسی: برندها تصمیم‌گیرندگان متعدد دارند و معمولا مالکیتشان چندپاره است، اما مالک برند شخصی شما خودتان هستید و نهایتا به تنهایی باید تصمیم بگیرید کدام ویژگی‌های شما می‌توانند برایتان حکم نقطه قوت را داشته باشند.

فلسفه برند شخصی شما تعیین می‌کند که چگونه به شرایط خود و موقعیت‌های پیرامونتان نگاه کنید. جهان‌بینی، فرهنگ عمومی، ماموریتی که برای خود قائل هستید، چشم‌انداز شما و ارزش‌هایی که بهشان پایبند هستید باعث شده‌اند به شکل ارادی روی برخی ویژگی‌های خود تمرکز بیشتری کنید و آن‌ها را توسعه بدهید. به این ترتیب مهمترین داشته‌های امروز شما همان‌هایی هستند که مهم می‌پنداریدشان و میراثی که از گذشته به همراه دارید، همان‌هایی هستند که از دید شما ارزنده‌تر بوده‌اند.

چگونه نقاط قوت خود را کشف کنم

برخی از نقاط قوت شما کاملا کارکردی هستند، مثل منابعی که در اختیار دارید، ارتباطات حرفه‌ای درجه اولی که دارید، مهارت‌های تخصصی که ازشان پیوسته استفاده می‌کنید…
این‌ها معمولا نقاط قوتی هستند که به صورت ملموس از بیرون نیز قابل شناسایی و ارزش‌گذاری هستند و عموما در بازار قیمت دارند.

برخی دیگر جنبه معنوی دارند که لزوما از دید همه نقطه قوت محسوب نمی‌شوند. این دسته می‌توانند ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری شما باشند که ارزش‌گذاری مادی برایشان تقریبا غیر ممکن است.

یک دسته دیگر از نقاط قوت شما مواردی هستند که هستی شما را شکل داده‌اند و ذاتا از شما جدا نیستند. این موارد چه ملموس و چه ناملموس، در شما وجود دارند و این‌ها هم به خودی خود نقطه قوت به حساب نمی‌آیند. برای مثال ممکن است شما در پی یک موقعیت شغلی خاص باشید که افراد بومی برای پذیرش در آن موقعیت در اولویت باشند…

اما یک فرق مهم دیگر برند شخصی با برند، بعد معنوی است. با وجود اینکه در دهه‌های اخیر، برای برندها نیز هویت مفهومی و شخصیت برند و… تعریف می‌کنند، اما این جنبه هویت همواره مهمترین جنبه برندهای شخصی بوده است. به همین دلیل بزرگان تاریخ را پیش از آنکه با مهارت‌هایشان بشناسیم، ابتدا آن‌ها را در دسته انسان‌های مثبت یا منفی جا می‌دهیم، و قبل از اینکه بدانیم دقیقا چه کاری در چه شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کرده‌اند، ابتدا تصمیم می‌گیریم که برایند حضور ایشان در این دنیا برای انسان‌ها مفید بوده است یا خیر. دلیل این امر این است که انسان پیش از اینکه با محصولات و مهارت‌ها و تخصص‌هایش شناخته شود، با یک سری صفات شناسایی می‌شود.

به این ترتیب، در دستورنامه پرسونال برندینگ سولو به صورت جداگانه تمرین‌هایی در فاز کشف برای شناسایی صفاتی که برای شما نقاط قوت تلقی می‌شوند تعبیه شده است. طبیعتا برای گرفتن بازخورد از محیط و رسیدن به جمع‌بندی و تکمیل چرخه تاجا می‌توانید از اطرافیان خود بازخورد بگیرید. برای این منظور نیز روش‌هایی پیشنهاد شده تا بتوانید اهمیت برخی نقاط قوت خود را که کمتر بهشان واقف بودید نیز کشف کنید.