چرخه چهارگانه اقدام در پرسونال برندینگ

در تمام فازهای چهارگانه پرسونال برندینگ یعنی فازهای کشف، توسعه، طراحی و ارائه، لازم است که با یک رویکرد اسپیرال از ایده به اجرا برسید. بنابراین تمام ابزارها و تمریناتی که در دستورنامه سولو در اختیارتان قرار داده شده، در قالب یک چرخه چهارگانه طراحی شده‌اند. این چرخه تاجا یا RVFA نام دارد.

تاجا یعنی:

  • تحقق
  • اعتبارسنجی
  • جمع‌بندی
  • اجرا

RVFA یعنی:

  • Realize
  • Validate
  • Finalize
  • Activate
چرخه چهارگانه اقدام در پرسونال برندینگ

تحقق یا Realize

در تمام چهار فاز، برخی از اقداماتی که انجام می‌دهید به شما اطلاعاتی می‌دهند که باعث می‌شوند درباره برند شخصی خود دقیق‌تر شوید و جنبه‌های مختلف وضعیت فعلی و وضعیت ایدئال خود را بهتر درک کنید.

اعتبارسنجی یا Validate

اطلاعاتی که کسب می‌کنید، از جمله نتایج آزمون‌ها و برخی پاسخ‌هایی که به پرسشنامه‌ها می‌دهید باید حتما اعتبارسنجی شوند.

برای اقداماتی که در دسته اقدامات اعتبارسنجی هر فاز جای می‌گیرند، تکنیک‌ها و ابزارهایی معرفی شده است.

جمع‌بندی یا Finalize

در هر فاز، از فازهای کشف و توسعه و طراحی و ارائه، لازم است فاصله بین اطلاعات جمع‌آوری شده و مواردی که برای اعتبارسنجی به‌دست آورده‌اید را بررسی و تحلیل کنید.

این بررسی نهایتا باید به شما کمک کند تا به تصمیم برسید.

اجرا یا Activate

تصمیمی که از جمع‌بندی اقدامات در هر فاز می‌گیرید، باید به اجرا برسد تا با دست پر به فاز بعدی بروید.

برای مثال در فاز توسعه، برنامه‌های استراتژیک و عملیاتی برای برندینگ شخصی خود تدوین می‌کنید. این برنامه‌ها علاوه بر اینکه باید محقق شوند و اعتبارسنجی شوند و به تصمیم منجر شوند، باید نهایتا اجرا شوند.