چرخه چهارگانه تجویز راهکار پرسونال برندینگ

چرخه تجویز راهکار در مشاوره معمولا با دو گام اصلی تشخیص و تجویز در ذهن کارفرمایان متبادر می‌شود. اما همان‌طور که مشاور برای رسیدن به تشخیص، ابتدا لازم دارد به توصیفی از وضعیت موجود و وضع مطلوب برسد تا بتواند تحلیل کند و سپس راهکار ارائه کند، در پرسونال برندینگ نیز همین ترتیب برقرار است. بنابراین در متدولوژی سولو در هر فاز و در هر مرحله‌ای که باشید، قبل از رسیدن به راهکار، توصیه شده تا با استفاده از ابزارهای موجود در پکیج سولو، چرخه چهارگانه تجویز راهکار پرسونال برندینگ را به‌شکل اصولی بپیمایید.

چرخه تجویز راهکار پرسونال برندینگ

چرخه DADP

  • ۱- توصیف Description
  • ۲- تحلیل Analysis
  • ۳- تشخیص Diagnosis
  • ۴- تجویز Prescription

در تمام چهار فاز بازآفرینی برند شخصی این چرخه باید طی شود و حتی در چرخه چهارگانه اقدام نیز، فرایند رسیدن به هرکدام از اقدامات از همین چهار مرحله پیروی می‌کند.

یعنی مثلا در فاز کشف، در هر تمرین، به‌ویژه در تمرینات غرقگی کشف عمیق، بر اساس سوالات و ابزارهایی که دارید به یک توصیف اولیه می‌رسید. سپس باید از بررسی ارتباط بین موارد توصیف‌شده، به یک تحلیل اولیه برسید. سپس بر اساس هدفی که برای آن تمرین به‌خصوص ذکر شده، تشخیص بدهید که چه گزاره‌هایی درباره خود بنویسید تا به هدف تمرین نزدیک شوید. نهایتا در چهارمین گام باید برای خود راهکار تجویز کنید. یعنی مواردی که تشخیص دادید را به ترتیب اولویت مرتب کنید و برای هر کدام یک اقدام در نظر بگیرید.

در چرخه چهارگانه اقدام یا RVFA نیز که در تمام فاز‌های کشف، توسعه، طراحی و ارائه موجب می‌شوند که مواردی را دریابید، سپس اعتبارسنجی کنید، سپس به جمع‌بندی برسید و نهایتا اجرا کنید، باز همین ترتیب چهارگانه برای تجویز راهکار برقرار است.

ارتباط بین چرخه RVFA و DADP

DADP در گام تحقق R

در هر فاز، هر بار که مشغول استخراج داده‌ها و اطلاعات درباره خود یا مخاطبان یا محیط بشوید، با انبوهی از داده‌ها سروکار پیدا خواهید کرد. برای اینکه بتوانید از بین آن‌ها به یک دانش موثر برسید، لازم است اعتبارسنجی و جمع‌بندی را نیز در گام‌های بعدی انجام دهید. اما قبل از آن، داده‌ها را باید در قالب گزاره‌های توصیفی مرتب کنید. آن‌ها را تحلیل کنید، سپس گزاره‌های تشخیصی بنویسید که نشان دهند ارتباط بین مواردی که توصیف کردید چه بوده است. نهایتا برای خود تجویز کنید که نتیجه ‌منطقی از آن‌ها داده چه می‌توانسته باشد.

DADP در گام اعتبارسنجی V

حالا برای اینکه بتوانید آن نتیجه‌ها را اعتبارسنجی کنید، باید ابتدا آن اطلاعات را در قالب گزاره‌های توصیفی دریافت و تدوین کنید، سپس آن‌ها را تحلیل کنید، سپس گزاره‌های تشخیصی بنویسید و بر اساس تشخیص‌هایی که داده‌اید، تجویز کنید که نتیجه اعتبارسنجی شما چه بوده است.

این چرخه را باید در اعتبارسنجی هر تمرینی طی کنید.

DADP در گام جمع‌بندی F

در گام اعتبارسنجی، ممکن است لازم شده باشد برخی ابزارها را دوباره استفاده کنید یا برخی تمرین‌ها را دوباره انجام دهید. برای جمع‌بندی لازم دارید به تجویزهای دقیق برسید.

پس لازم است ابتدا توصیف کنید که چه مواردی در گام تحقق به‌دست آوردید و نتایج اعتبارسنجی چه بوده است. سپس اختلاف‌ها و اشتراک‌ها را تحلیل کنید. از دل این تحلیل باید به تشخیص برسید و نهایتا راهکاری را ارائه کنید.

DADP در گام اجرا A

برای اجرای مواردی که در گام جمع‌بندی تجویز کردید، لازم است ابتدا آنچه را که باید اجرا کنید، توصیف کنید، سپس حالت‌های مختلف اجرا را تحلیل کنید، سپس تشخیص بدهید که کدام حالت برای شما مناسب‌تر است و نهایتا برای خود تجویز کنید که چگونه آنچه را تجویز کرده‌اید، اجرا کنید.

جمع‌بندی

تمام فازها و چرخه‌های معرفی‌شده در دستورنامه سولو برای رسیدن به راهکار پرسونال برندینگ مختص و منحصر به فرد برای شما است. بنابراین لازم است که درگیر این الفاظ نشوید و مراتب را درک کنید:

  • پرسونال برندینگ در چهار گام انجام می‌شود.
  • در هر گام، اقدام‌هایی را انجام می‌دهید تا مطالبی را دریابید، اعتبارشان را بسنجید، به نتیجه برسید و آنچه را که مطلوبتان است اجرا کنید.
  • هر اقدام، در چهار مرحله انجام می‌شود: ابتدا باید صورت مسئله را درک کنید، سپس آن را تحلیل کنید، اگر به تشخیص رسیدید، سپس راهکار مناسب را برای خود تجویز کنید.