چرا باید نقاط ضعف خود را بشناسید؟

مثل هر موضوع دیگری که به برند شخصی شما ربط مستقیم دارد، نقاط ضعف شما نیز در لایه‌های فلسفی مختلف، ممکن است مصداق‌های مختلف با درجه اهمیت گوناگون داشته باشند؛ چه از وجودشان مطلع باشید، چه نقاط ضعفی باشند که هنوز آن‌ها را کشف نکرده‌اید.

اگر به مشاوران با تخصص‌های مختلف مراجعه کنید، درباره علت و مصداق نقاط ضعف خود پاسخ‌های متفاوتی می‌شنوید. اما آنچه در دستورنامه پرسونال برندینگ سولو توصیه می‌کنیم، در درجه اول استفاده از تمرین‌ها و تکنیک‌هایی است که به صورت خودآموز می‌توانید انجامشان دهید و به شما کمک می‌کنند در ویژگی‌های برند شخصی خود عمیق شوید.

سوال: آیا رویکرد تخصص‌گرایانه و اصولا مسیر شغلی حرفه‌ای ایجاب نمی‌کند که روی نقاط قوت خود متمرکز شوید؟

پاسخ: چرا! ممکن است بتوانید در کوتاه مدت از طریق تمرکز بر نقاط قوت خود نتیجه بگیرید. حتی ممکن است تا آخر عمر حرفه‌ای خود نیز بتوانید با تخصصی که دارید درآمد کسب کنید و امرار معاش کنید. اما اگر به فکر ارتقای برند شخصی خود هستید باید در نظر بگیرید که مخاطبان و رقبا شاهد بسیاری از نقاط ضعف شما هستند. به این ترتیب در بلند مدت ممکن است مخاطبان خود را دلسرد کنید و رقبا را امیدوار…!

در متدولوژی سولو، در فاز تدوین برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی برندینگ شخصی خود لازم دارید که از تکنیک‌هایی مشابه SWOT استفاده کنید و راهکارهایی را برای کاستن اثر نقاط ضعف و ارتقای مهارت‌های خود پیش بگیرید. به این ترتیب لازم است در فاز پیش از آن یعنی فاز کشف، برای تمرین‌های مربوط به این موضوع زمان کافی گذاشته باشید.

بر اساس چرخه تاجا یا RVFA، روش‌هایی نیز برای اعتبارسنجی نقاط ضعفی که کشف کرده‌اید پیشنهاد شده است که عمدتا برای انجامشان لازم است با اطرافیان خود از جمله اعضای خانواده و دوستان و همکاران ارتباط برقرار کنید و نظر ایشان را درباره نقاط ضعف خود جویا شوید. این روش‌ها علاوه بر اعتبارسنجی، به شناسایی برخی نقاط ضعف نیز کمک می‌کنند؛ چرا که ممکن است اطرافیان به مواردی اشاره کنند که شما خود از آن‌ها غافل بوده‌اید یا اهمیت زیادی برایشان قائل نبوده‌اید.

باید در نظر بگیرد تمام مواردی که به عنوان نقطه ضعف شناسایی می‌کنید – چه موارد کارکردی و ملموسی باشند که با ارتقای مهارت قابل برطرف کردن باشند، چه موارد معنوی و ناملموسی باشند که برای برطرف کردنشان نیاز به تعمق و تلاش روحی زیادی دارید – نهایتا بخشی از برند شخصی شما هستند و در فرایند بازآفرینی برند شخصی خود باید برای اصلاحشان اقدام کنید.


دیدگاهتان را بنویسید