شش مولفه در طراحی و دیزاین برند شخصی

دیزاین برند شخصی، سومین فاز از فازهای چهارگانه پرسونال برندینگ است: کشف، توسعه، طراحی، ارائه. به این ترتیب زمانی که شما به فکر طراحی برند شخصی ایدئال خود هستید، باید در نظر بگیرید که آیا محتوا و اطلاعات لازم را برای دیزاین دارید یا نه.

اگر طبق فرایند دستورنامه سولو پیش رفته باشید، در فاز کشف، به شناخت مناسبی از جنبه‌های درونی و محیطی مرتبط با برند شخصی خود رسیده‌اید و در فاز توسعه، برنامه‌های استراتژیک و عملیاتی واقع‌بینانه و قابل دستیابی برای بازآفرینی برند شخصی خود تدوین کرده‌اید. طبق همین دستورنامه برای طراحی نیز لازم است شش مولفه اساسی را برای دیزاین برند شخصی خود در نظر بگیرید.

شش مولفه در دیزاین برند شخصی

شش مولفه در دیزاین برند شخصی

۱- سناریوهای استراتژیک خلاق

شما در طی زندگی شخصی و زندگی حرفه‌ای خود با ارتباطات و تصمیماتی مواجه می‌شوید که بعضا خارج از برنامه قبلی شما بوده‌اند. بنابراین چیزی که می‌تواند به‌سرعت و بدون خدشه‌دار شدن یکپارچگی فرایند عمومی پرسونال برندینگ، برنامه عملیاتی شما را اصلاح کند و به سوی هدفتان بچرخاند، داشتن سناریوهای استراتژیک خلاق است.

در فاز دیزاین می‌آموزید که چطور سناریوهایی را برای برندینگ شخصی خود طراحی کنید که همگی نهایتا شما را به چشم‌انداز مطلوبتان برسانند.

۲- ارزش قابل ارائه Value Proposition

ارزشی که به مخاطبان خود ارائه می‌کنید، از یک سو باید کارکردی و ملموس باشد، از سوی دیگر باید انقدر معنوی باشد که جایگاه برند شخصی شما را در ذهن و قلب ایشان یگانه کند.

بنابراین تمریناتی مثل ارائه آسانسوری Elevator Pitch فقط بخشی از تمرینات این بخش هستند. با تکنیک‌هایی که در این بخش می‌آموزید باید نهایتا بتوانید ارزش‌هایی را به مشتری ارائه کنید که همدیگر را نقض نکنند.

۳- استایل و فرهنگ عمومی

استایل شما فقط در لباس و زبان بدن و رایحه عطر و ادبیاتی که به‌کار می‌برید خلاصه نمی‌شود.

علاوه بر هویت‌های بصری و کلامی و حسی که از شما درک می‌شود، فرهنگ عمومی شما بازتابنده هویت مفهومی شما است.

۴- وجوه تمایز

شما به تناسب صنف و صنعت و جامعه‌ای که با آن سروکار دارید، و به‌ویژه به دلیل برخورداری از تخصص‌های مشخص، یک سری وجوه اشتراک یا PoP (Point of Parity) با متخصصان آن حوزه دارید. اما چیزی که شما را از سایرین متمایز می‌کند، وجوه افتراق شما با سایرین است.

وجه تمایز یا PoD (Point of Difference) همان چیزی است که در فاز کشف نیز تا حدودی به آن پرداخته‌اید. ولی برای اینکه بتوانید در فاز چهارم، یعنی فاز ارائه، به نحو مناسب از این وجوه تمایز بهره‌برداری کنید، لازم است در فاز دیزاین به شکل اصولی به آن‌ها پرداخته باشید.

نهایتا وجه تمایز شما با رقبا باید چنان ارزشمند باشد که موجب انتخاب شما از سوی مشتریان شود.

۵- داستان برند شخصی شما

داستان‌سرایی برند یکی از روند‌های مهم برندینگ در سال‌های اخیر است. از سوی دیگر، پرسونال برندینگ یک روند نسبتا تازه است و در مقایسه با برندینگ، متاخرتر است. با این حال، داستان موفقیت بسیاری از مشاهیر علم و ادب و هنر و کسب‌وکار را بارها شنیده‌اید. بنابراین داستان‌سرایی برای برندینگ شخصی تازگی ندارد و کسانی که توانایی شرح داستان‌گونه موفقیت خود را داشته‌اند، یا اینه مسیر موفقیتشان پتانسیل داستان شدن را داشته است، در خاطرها مانده‌اند.

شبکه‌های اجتماعی امروز ابزار بلاگینگ را فراهم کرده و به این ترتیب، تغییر و تحولات حرفه‌ای و سبک زندگی خصوصی افراد، با دوره‌های تناوب کوتاه‌تری قابل ردگیری است. برای اینکه بتوانید در فاز ارائه از این بسترها استفاده کنید و داستان رشد و توسعه فردی خود را به مناسب‌ترین شکل بازگو کنید، لازم است در فاز دیزاین، برای این منظور آماده شده باشید.

ولی فراتر از آن، سعی کنید ماموریتی برای خود تدوین کنید که به شما انگیزه کافی برای رسیدن به موفقیت بدهد. در این صورت مخاطبان و هوادارانتان داستان موفقیت شما را برای دیگران بازگو خواهند کرد.

۶- ارتباطات موثر

در فاز دوم یعنی توسعه، برای توسعه برند شخصی خود برنامه‌ریزی کردید. در آن فاز، مهارت‌های مورد نیاز خود را اولویت‌بندی کردید و برای به‌دست آوردن یا ارتقای آن‌ها برنامه‌های عملیاتی تدوین کردید. بسیاری از آن مهارت‌ها فنی بودند و توسعه آن‌ها ممکن است زمان‌بر باشد. همچنین بسیاری از منابعی که نیاز دارید، ممکن است در بلندمدت به‌دست آیند.

چیزی که در فاز دیزاین باید به سرعت برای آن برنامه‌ریزی کنید و مهارت‌های لازم را برایش کسب کنید، ایجاد ارتباطات موثر است. ارتباطات موثر در کنار اهرم مالی و اهرم دانش و استعداد، یکی از اهرم‌های اصلی رسیدن شما به موفقیت هستند.

بنابراین در این فاز، روش‌هایی را می‌آموزید تا بتوانید در ایجاد ارتباط موثر از آن‌ها بهره‌برداری کنید.


جمع‌بندی

در دیزاین برند شخصی خود این نکات را حتما درنظر بگیرید:

  • سناریوهای استراتژیک خلاق طراحی کنید به نحوی که همگی شما را به یک چشم‌انداز واحد برسانند.
  • در ارزشی که به مخاطبان خود ارائه می‌کنید حتما علاوه بر جنبه‌های کارکردی، جنبه‌های معنوی را نیز درنظر بگیرید.
  • فراموش نکنید که استایل و فرهنگ عمومی شما مستقل از گفتار و ظاهرتان درک می‌شوند.
  • وجوه تمایز شما باید همان مواردی باشند که موجب انتخاب شما به جای رقبا می‌شوند.
  • طوری مسیر آینده خود را طراحی کنید که مخاطبان و هوادارانتان داستان زندگی شما را برای دیگران تعریف کنند.
  • ارتباطات موثر یکی از زودبازده‌ترین اهرم‌های شما برای رسیدن به موفقیت است.