سه گام تدوین برنامه برندینگ شخصی

فاز توسعه یا تدوین برنامه برندینگ شخصی دومین فاز از چهار فاز برندینگ شخصی است: کشف، توسعه، طراحی، ارائه.

پس از اینکه در فاز کشف، نقاط قوت و ضعف خود و فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در محیط را بررسی کردید و تا حدی مخاطبان و رقبای خود را شناختید، آن‌ها را اولویت‌بندی کردید و برای فاز تدوین، جداول و متونی دارید که باید از دلشان به راهکار برسید.

سه گام تدوین برنامه برندینگ شخصی

سه گام توسعه برنامه برندینگ شخصی

گام ۱ – تدوین برنامه ایدئال

در این فاز، در نخستین گام، تعدادی تکنیک را در دستورنامه سولو می‌آموزید که به شما کمک می‌کنند برای آینده مطلوب خود برنامه‌ریزی کنید.

بیانیه‌های MVV که در فاز کشف در به صورت سطحی نوشته بودید، در فاز توسعه باید یک مرحله دیگر بهبود یابند و واقعی‌تر شوند. تمام تلاشی که در فاز کشف برای شناخت مولفه‌های مرتبط با برند شخصی خود کردید، حالا باید بیانیه ماموریت شما را دقیق‌تر کند. باید بیانیه چشم‌انداز شما را واقعی‌تر کنند و شما را به بیانیه ارزش‌هایی که برای خود نوشتید پایبند کنند. به این ترتیب آینده مطلوبی که در فاز توسعه برای خود ترسیم می‌کنید، واقعی، قابل دستیابی و شفاف خواهد بود.

گام ۲ – تدوین شرایط فعلی

در دومین گام فاز توسعه و تدوین برنامه برندینگ شخصی باید از نقاط قوت و ضعفی که در فاز کشف به‌دست آوردید، استفاده کنید تا وجوه اشتراک و افتراق خود را با سایر برندهای شخصی هم‌صنف و هم‌حوزه خود مشخص کنید.

یکی از مهمترین ابزارهایی که در اختیارتان قرار می‌گیرد، نقشه‌هایی است که به کمکشان باید جایگاه خود را نسب به رقبا تعیین کنید و تا جزئیاتی مثل نحوه و مقار قیمت‌گذاری نیز پیش بروید.

طبیعتا مواردی مثل دسته‌بندی مخاطبان نیز در این فاز کامل‌تر می‌شود.

گام ۳- برنامه‌ریزی برای پر کردن فاصله تا ایدئال

در سومین گام فاز توسعه، باید استراتژی‌هایی را برای پرکردن فاصله بین شرایط فعلی و برنامه ایدئال خود تدوین کنید.

اطلاعات لازم برای روش‌های تدوین استراتژی را در فاز کشف استخراج کرده‌اید. بنابراین در این فاز، با مرتب کردن آن‌ها و تحلیلشان به استراتژی خواهید رسید و از دل استراتژی‌ها به برنامه عملیاتی خواهید رسید.


جمع‌بندی

برای تدوین برنامه برندینگ شخصی نیاز دارید که قبلا فاز کشف را طی کرده باشید تا اطلاعات لازم برای تدوین شرایط ایدئال، شرایط فعلی و برنامه‌ریزی برای پرکردن این فاصله را داشته باشید. در این فاز، بیانیه‌های ماموریت و چشم‌انداز و ارزش‌ها را تکمیل می‌کنید، جایگاه خود را نسبت به رقبا معین می‌کنید و مخاطبان را با دقت بیشتری دسته‌بندی می‌کنید. از این فعالیت‌ها باید نهایتا به استراتژی‌ها و برنامه عملیاتی برسید تا در فاز بعدی یعنی فاز طراحی بتوانید از آن‌ها استفاده کنید.