اهمیت مهارت بالفعل و مهارت بالقوه در برندینگ شخصی

مهارت بالقوه به کار شما می‌آید یا مهارت بالفعل؟

بسته به اینکه برند شخصی شما چقدر به تخصصی بودن گرایش داشته باشد، اهمیت دسته‌بندی مهارت بالفعل و مهارت بالقوه در برنامه‌ریزی برای برند شخصیتان کم و زیاد می‌شود.
در صورتی که جایگاه خود را به عنوان یک متخصص جا انداخته باشید، افراد بر اساس مهارت‌های بالفعل شما درباره میزان تخصصتان قضاوت خواهند کرد و اینکه بعدا چه مهارت‌هایی خواهید داشت یا اینکه چه مهارت‌هایی را در حد قابل قبول دارید، کمکی به جایگاه تخصصی شما نخواهد کرد.
برعکس اگر خود را به سوی جنرالیست بودن در حوزه حرفه‌ای خود نزدیک‌تر می‌دانید و دیگران هم همین تصور را از شما دارند، حتی مهارت‌های بالقوه شما نیز جزو ویژگی جنرالیست بودنتان قابل ادراک است.

به هر حال جنرالیست شدن یا متخصص شدن دو سوی یک طیف هستند که تصمیم‌گیری در این باره می‌تواند تصمیم‌گیری شما را برای توسعه و ارتقای مهارت‌هایتان تحت تاثیر قرار دهد.

اهمیت مهارت‌های کلیدی

یک موضوع مهم دیگر در خصوص پرداختن به مهارت‌هایتان این است که مهارت‌های کلیدی خود را از عموم مهارت‌هایتان جدا کنید. طبیعتا شما مهارت‌های زیادی دارید که بعضا انقدر در زندگی روزمره‌تان مورد استفاده هستند که از وجودشان غافل می‌شوید. این دسته از مهارت‌ها چه در زندگی حرفه‌ای شما مستقیما تاثیر بگذارند چه نه، احتمالا مهارت‌های کلیدی برای شما به حساب می‌آیند.
اگر مهارت‌های مربوط به حفظ و ادامه حیات را که بین همه انسان‌ها مشترک هستند کنار بگذارید، سایر مهارت‌هایی که برای بهبود کیفیات زندگی خود فرا گرفته‌اید و در خانه، محل کار، در تفریح و یادگیری و … از آن‌ها استفاده می‌کنید، عمدتا مهارت‌های کلیدی شما به حساب می‌آیند و اکثرا بالفعل هستند.

اما برخی از مهارت‌های دیگر را هم دارید که هنوز به حد کمال نرسانده‌اید و بعضا از آن‌ها بهره می‌برید یا در حال رشد و توسعه آن‌ها هستید. اگر تصمیم داشته باشید در آینده نزدیک از آن‌ها برای تحقق ماموریت شخصی خود و رسیدن به چشم‌انداز حرفه‌ای خود استفاده کنید، این دسته از مهارت‌های بالقوه هم ممکن است مهارت‌های کلیدی به شمار آیند.

دستورنامه پرسونال برندینگ سولو در فاز کشف، تمرین‌هایی را برای شناخت شایستگی‌ها و مهارت‌های کلیدی در اختیارتان قرارداده که با کشف مهارت‌ها و دسته‌بندی آن‌ها در قالب مهارت بالقوه و بالفعل می‌توانید برای توسعه و ارتقایشان در فاز تدوین، برنامه‌ریزی کنید.

جمع‌بندی

اهمیت مهارت بالقوه و مهارت بالفعل در برندینگ شخصی

طبیعتا وجهه سطحی برند شخصی شما که همواره در معرض دید و قضاوت مخاطبان و رقبا است، در درجه اول با ارزش‌گذاری روی مهارت‌هایتان درک می‌شود. به این ترتیب ارزش شما به عنوان یک پرسونال برند، تا حد زیادی به مهارت‌هایی بستگی دارد که یا عامدانه آن‌ها را به نمایش می‌گذارید، یا در رفتارها و فعالیت‌هایتان به شکل ناخودآگاه به معرض نمایش درمی‌آیند.

به این ترتیب حتی لازم است در ارائه برند شخصی خود و تصویری که از خود در نقاط دسترسی به‌جا می‌گذارید، مرز مشخصی بین مهارت‌های تخصصی بالفعل خود و سایر مهارت‌ها ایجاد کنید تا مخاطبان، به‌ویژه آن‌هایی که شناخت کافی از شما ندارند، راحت‌تر با شایستگی‌های شما آشنا شوند.