ارائه برند شخصی: چهارمین گام از فرایند پرسونال برندینگ

ارائه برند شخصی، چهارمین فاز از فازهای چهارگانه پرسونال برندینگ است: کشف، توسعه، طراحی، ارائه.

البته همان‌طور که در ترتیب ۴ گام پرسونال برندینگ شرح داده شد، بسیاری از افراد ممکن است به دلیل کم بودن زمان یا کمبود اطلاعات از محیط، ترجیح بدهند ابتدا ذهنیات خود را درباره برند ایدئال خود به مخاطبان ارائه کنند، سپس از طریق بازخوردی که از محیط می‌گیرند، جنبه‌های ناشناخته برند فعلی خود را کشف کنند. به این ترتیب، این دسته از افراد، فرایند بازآفرینی برند شخصی خود را عملا از فاز ارائه آغاز می‌کنند.

چیزی که باید در هر صورت در نظر بگیرید این است که شما همواره با محیط پیرامون خود در مراوده هستید و به نحو خودآگاه یا ناخودآگاه دارید برند شخصی خود را به مخاطبان خود ارائه می‌کنید.

ارائه برند شخصی چهارمین گام از فرایند پرسونال برندینگ

در مطالبی که درباره نحوه ارائه برند شخصی نوشتیم، سعی کردیم نشان دهیم که مثلا چرا دانستن اینکه چه ویژگی‌های مثبت و منفی دارید کافی نیست تا مخاطبان شما هم همان‌ها را در شما شناسایی کنند. بلکه لازم است تکنیک‌هایی را بیاموزید تا ویژگی‌های مثبت خود را به شکل مناسب به دیگران معرفی کنید.

در دستورنامه پرسونال برندینگ سولو علاوه بر این که در فاز ارائه می‌آموزید که چطور باید جنبه‌های مختلف برند شخصی خود را ارائه کنید، یک دسته‌بندی مشخص برای نقاط تماس شما با مخاطبانتان در نظر گرفته شده که دنیای مجازی در آن نقش ویژه دارد. نکاتی که در فاز قبلی یعنی فاز طراحی برای ارائه برند شخصی خود در نظر گرفتید، در این فاز لازم است به صورت دقیق برای هر نقطه دسترسی که با مخاطبان دارید، اعم از فیزیکی و مجازی مورد برنامه‌ریزی قرار بگیرند.

برخی نقاط دسترسی شما ماندگاری دارند. مثلا ردپای دیجیتالی که از بازنشر مطالب مرتبط با شما در فضای مجازی باقی خواهد ماند، در بسیاری از مواقع، دیگر در کنترل شما نخواهند بود. بنابراین لازم است سازوکار هر رسانه‌ای را درک کرده باشید تا بعدا دچار غافلگیری نشوید.

بنابراین آنچه برای ارائه برند شخصی خود لازم دارید، فراتر از 5M طراحی کمپین است:

  • Mission : ماموریت کمپین
  • Money : بودجه کمپین
  • Message : پیام کمپین
  • Media : رسانه‌های مورد استفاده در کمپین
  • Monitor : ارزیابی اثربخشی کمپین

شما یک انسان هستید نه یک برند با تعدادی محصول! اگر یک محصول از یک برند معتبر دچار نواقصی شود، بسیاری از مشتریان آن برند، قاعدتا آن محصول را نخواهند خرید. اما اگر آن برند از سابقه و اعتبار قابل قبولی در سایر محصولاتش برخوردار باشد، می‌تواند با یک روابط عمومی مناسب و تبلیغات موثر و بهره‌گیری از متخصصان متعدد و سرمایه‌گذاری و … خسارات به‌جا آمده را جبران کند.

اما شما به عنوان یک پرسونال برند، برخی پتانسیل‌های برند را ندارید. رفتارهای شما به عنوان یک کل که همان شخصیت و فرهنگ عمومی شما است شناخته می‌شود. نقش‌های مختلفی که می‌پذیرید، مثلا به عنوان یک عضو خانواده و یک کارمند و یک عضو تیم ورزشی دوستانه، بر همدیگر اثرگذارند. نقش‌های شما محصولات مختلفی نیستند که از هم قابل تفکیک باشند. بنابراین توصیه قطعی ما این است که قبل از رسیدن به شهرت، در جامعه مخاطبان فعلی خود محبوب و مقبول شوید و سپس به فکر گسترش جامعه مخاطبان خود باشید.

جمع‌بندی

در فاز ارائه در فرایند پرسونال برندینگ لازم است برای تمامی نقاط تماس خود برنامه‌ریزی کنید. ابزارها و تمرین‌هایی که در سولو در اختیارتان قرار می‌گیرند، کمک می‌کنند اما و اگرها و غافلگیری‌ها برای شما به حداقل برسند. اما مطمئنا کیفیت اطلاعاتی که در فاز کشف جمع‌آوری کرده‌اید و کیفیت برنامه‌هایی که در فاز توسعه تدوین کردید و کیفیت دیزاین برند ایدئال شما بر کیفیت ارائه‌تان تاثیرگذار است.