متدولوژی اختصاصی پرسونال برندینگ نسخه دوم طراحی شده در گروه بانیک

اجزای وجودی انسان مانند اعضای یک ارکستر حرفه‌ای هستند که تحت راهبری یکپارچه با هم برای تحقق موفقیت انسان همکاری می‌کنند. دستورنامه پرسونال برندینگ سولو به شما کمک می‌کند این ارکستر را استادانه‌تر راهبری کنید و فراتر از تمام وابستگی‌ها، راهبر ارکستر خویشتن باشید. چرا که هارمونی و موفقیت در تمام ابعاد حرفه‌ای، برازنده شماست.

دستورنامه پرسونال برندینگ سولو طی یک فرایند ۱۲ ماهه در ۴ فاز به شما کمک می‌کند تمام ابعاد حرفه‌ای خود را کشف کنید، توسعه دهید و برنامه رسیدن به برند شخصی مطلوب خود را طراحی کنید.

اپلیکیشن سولو پرسونال برندینگ

فاز اول: کشف

فاز کشف و شناخت برند شخصی در متدولوژی ۳۶۰‌درجه پرسونال برندینگ سولو، نخستین فاز از فازهای چهارگانه (کشف، توسعه، طراحی و ارائه) برندسازی شخصی است.
در فاز کشف تلاش بر این است که از طریق روش‌ها و ابزارهای مختلف به کشف جامعی از خود برسید. کشف جامع مجموعه‌ای از کشف سطحی و عمیق و شناخت از نگاه مخاطبان است. به بیانی دیگر فاز کشف در ۳ محور تنظیم شده است:
محور X یا کشف سطحی
محور Y یا کشف عمیق
محور Z یا کشف محیط
مهمترین چیزی که از سه بعدی بودن این تقسیم‌بندی باید درک کنید این است که باید برای شناخت برند شخصی خود در تمام جنبه‌های درونی و بیرونی (محیطی) وقت بگذارید.

آشنایی بیشتر با فاز کشف

فاز دوم: تدوین

دراین فاز برمبنای آنچه درخود کشف کرده اید می‌توانید و تلاش می‌کنید در زمان حرکت کنید. میراث معنوی و کارکردی و عاطفی خود را به نحوی که برای حال و آینده قابل بهره‌برداری باشد به شکلی مدون تبدیل می‌کنید. چشم‌انداز و مأموریت خود را برای تصویر آینده‌ای مطلوب تدوین می‌کنید و در این راه، ارزش‌های اصلی و اصول بنیادین معنوی را که بهشان پایبند هستید محور تمام تصمیم‌ها قرار می‌دهید.

آشنایی بیشتر با فاز تدوین

فاز سوم: طراحی

در این فاز می توانید بر اساس نتایج به دست آمده در دو بخش قبلی ( کشف و آگاهی شخصی و برنامه ریزی و توسعه) در راستای طراحی هویت بصری و المان ظاهری و ارزش‌های ارتباطی خود اقدام کنید. همه ما بر اساس جایگاه‌سازی شخصی و اهداف توسعه فردی که داریم قطعا نیاز به داشتن تعاملات و ارتباطات حرفه ای داریم. برای اثربخشی و به‌هنگام بودن این ارتباطات بایستی بتوانیم داستان برند شخصی خود را در تمامی آیتم‌های ارتباطی و بصری خود پیاده کنیم.

آشنایی بیشتر با فاز طراحی

فاز چهارم: ارائه

و در پایان نیاز دارید تصویر ساخته پرداخته برند شخصی شما به مخاطبان ارائه گردد؛ دردنیای واقعی و دردنیای مجازی. پس سناریوهای به دست آمده در فازهای قبلی را در کانال‌های ارتباطی اجرا کنید تا ارائه مطلوبی از برند شخصی خود داشته باشید. و این داستان ادامه دارد…

آشنایی بیشتر با فاز ارائه

۴ فاز دستورنامه جامع پرسونال برندینگ سولو